ПРОЕКТИ  |  ПРОГРАМА  |  ПРОГРАМНА СХЕМА  |  ОБЩИ УСЛОВИЯ  |  ДОКУМЕНТИ/ВРЪЗКИ  |  ПАРТНЬОРИ  |  РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ


ЦЕНОВИ ТАРИФИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ

“ВИДЕОСАТ 21 ВЕК” ООД

гр. В. Търново, ул.”Ниш” №7А, вх. В, www.vdsbg.com; Дежурни телефони:  0888 203 323;  062 639909

 

Тарифа КТВ - за ползване на услугата “Кабелна телевизия”

Наименование на услугата

Еднократна такса

 

( лв. )

Месечна такса

Безсрочен

договор

( лв. )

Договор за

1 година

( лв. )

1(1)

Приемане на основен пакет телевизионни програми:

ТВ SD 120+ ТВ HD 25+ Аналогови ТВ 45+ Радио програми 40+

0

18

16(2)

 

(1)       При предплащане на услугата за 6 месеца се ползва отстъпка равна на половин месечна такса;

         При предплащане на услугата за 12 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса;

(2)       Таксата е промоционална и важи само за времето на действие на срочния договор.        

Тарифа НЕТ - за ползване на услугата “Достъп до Интернет”

Наименование на услугата

 

Всички Тарифни планове включват 1 брой IP адрес и симетрична свързаност към Интернет.

Еднократ-на такса

 

( лв. )

Месечна такса

Безсро-чен

Договор

( лв. )

Договор за

1 година

 

( лв. )

Договор за

2 години

 

( лв. )

1(2)

Тарифен план 1 - “SURF”

Максимална скорост на достъп до:

международното Интернет пространство -  до 20 Mbps

българското Интернет пространство - до 100 Mbps

25 (1)

16

16 (4)

14 (4)

3(2)

Тарифен план 3 - “EXCLUSIVE”

Максимална скорост на достъп до:

международното Интернет пространство -   до 40 Mbps

българското Интернет пространство - до 100 Mbps

25 (1)

25

22 (4)

20 (4)

4

Тарифен план “Индивидуален”

Съгласно индивидуалния договор

5(2)

Тарифен план 4 - “SURF” + Подарък (5)

0

-

18 (4)

16 (4)

6(2)

Тарифен план 5 - “ EXCLUSIVE” + Подарък (5)

0

-

24 (4)

22 (4)

7(3)

Предоставяне на кабелен или оптичен модем

(само при сключване на срочен договор)

0

-

0

0

8

Проектиране, изграждане и поддържане на локални мрежи между компютри

Съгласно индивидуалния договор

9

Свързване чрез пасивна оптична мрежа (PON)

(само при сключване на срочен договор)

30

-

-

-

10(2)(3)

Тарифен план 6 - MAX” + Подарък (5) при сключване на срочен договор

1Gbps пасивна оптична свързаност (1G EPON) с максимална скорост на достъп до:

международното Интернет пространство -   до 200 Mbps

българското Интернет пространство - до 200 Mbps

30

35

34(4)

32(4)

 

(1)      При сключване на срочен договор, както и за редовни абонати на услугата “Кабелна телевизия”, не се заплаща еднократна такса;

(2)      При предплащане на услугата за 6 месеца се ползва отстъпка равна на половин месечна такса;

      При предплащане на услугата за 12 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса;

(3)      При предоставяне на кабелен или оптичен модем абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв.;

(4)    Таксата е промоционална и важи само за времето на действие на срочния договор.

(5)    Подаръкът включва Ваучер на стойност 35лв или Wi-Fi рутер. Правото да получат подарък имат само новите абонати.

Тарифа за „Допълнителни услуги”

Наименование на услугата

Еднократна такса

( лв. )

Месечна такса

( лв. )

1

Включване на втори телевизионен приемник

10

0

2

Включване на трети и следващ телевизионен приемник (за всеки приемник)

7

0

3(1)

Предоставяне на DVB-C цифров приемник (DVB-C Set top box SD или HD) за приемане на цифрови телевизионни и радио програми или 1 брой CA Module

0

5

4

Временно изключване от кабелната мрежа

6

-

5

Преместване на услуга на друг адрес

(при наличие на техническа възможност)

10

-

6

Доплащане за експресно включване до 24 часа

25

-

7

Отстраняване на проблем на място, предизвикан не по вина на кабелния оператор (за всеки започнат час)

10

-

8

Отстраняване на проблем на място при редовни абонати със срочен договор, предизвикан не по вина на кабелния оператор (за всеки започнат час)

3

-

9

Закупуване на цифров приемник HD (Set top box HD)

70

-

10

Закупуване на модул за условен достъп – CA Module (за приемане директно с ТВ приемника на защитени услуги, предоставени на основата на условен достъп до пакети цифрови радио- и телевизионни програми срещу допълнително заплащане)

60

-

11

Приемане на телевизионен пакет „Диема Екстра” - Защитена услуга предоставена срещу допълнително заплащане към Приемане на основен пакет телевизионни програми

-

7.00

за всеки приемник

12

Приемане на телевизионен пакет „Руски програми” - Защитена услуга предоставена срещу допълнително заплащане към Приемане на основен пакет телевизионни програми

-

4.00

за всеки приемник

13

Приемане на телевизионен пакет „Еротика” - Защитена услуга предоставена срещу допълнително заплащане към Приемане на основен пакет телевизионни програми”. Пакетът се разпространява свободно в интервала от 23 до 06 часа.

-

1.00

за всеки приемник

14(1)

Предоставяне на IPTV цифров приемник (IPTV Set top box) за приемане на цифрови телевизионни и радио програми

0.00

85.00(2)

депозит

7.00

15

Закупуване на допълнителен IPTV цифров приемник (IPTV Set top box), като ползването е обвързано с допълнителна месечна такса към договора

85

4

(1)     Услугата се предлага към услугата "Приемане на основен пакет телевизионни програми". При предоставяне на цифров приемник или CA Module абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв. За ползването на IPTV цифровя приемник е необходим достъп до Интернет;

(2)     Депозитът се дължи при сключване на безсрочен или едногодишен договор. Депозитът подлежи на възстановяване след връщане на IPTV Set top box в изправно техническо състояние и пълна комплектация.

Тарифа КОМ - за ползване на “Комбинирани услуги“

на услуга

Приемане на основен пакет телевизионни програми:

ТВ SD 120+

ТВ HD 25+

Аналог. ТВ 45+

Радио 40+

Предоставяне на

1 брой цифров приемник

(Set top box SD или HD) или

1 брой CA Module

ИНТЕРНЕТ

Максимални симетрични

скорости на достъп.

Месечна такса

Безсрочен Договор

 

( лв. )

Договор за

1 година

 

( лв. )

Договор за

2 години

 

( лв. )

1

ü  

ü  

 

22

20(2)

18(2)

2

ü  

 

SURF

INT 20Mbps;

BG 100Mbps

25

23(2)

(Подарък опт. мишка) (1)

21(2)

(Подарък опт. мишка) (1)

4

ü  

 

EXCLUSIVE

INT 40Mbps;

BG 100Mbps

33

30(2)

(Подарък) (1)(3)

27(2)

(Подарък) (1)(3)

5

ü  

ü  

SURF

INT 20Mbps;

BG 100Mbps

30

28(2)

(Подарък) (1)(3)

25(2)

(Подарък) (1)(3)

7

ü  

ü  

EXCLUSIVE

INT 40Mbps;

BG 100Mbps

37

33(2)

(Подарък) (1)(3)

30(2)

(Подарък) (1)(3)

16

ü  

 

SURF

INT 20Mbps;

BG 100Mbps

-

-

23

(Подарък) (1)(3)

17

ü  

 

MAX

INT 200Mbps;

BG 200Mbps

43

39(2)

(Подарък) (1)(3)

36(2)

(Подарък) (1)(3)

18

ü  

ü   

MAX

INT 200Mbps;

BG 200Mbps

47

43(2)

(Подарък) (1)(3)

39(2)

(Подарък) (1)(3)

 

(1)      Правото да получат подарък имат само новите абонати.

(2)    Таксата е промоционална и важи само за времето на действие на срочния договор.

(3)    Подаръкът включва Ваучер на стойност 35лв или Wi-Fi рутер.

         ЗАБЕЛЕЖКИ към Тарифа КОМ:

1. Всички услуги с достъп до Интернет включват 1 брой IP адрес и симетрична свързаност към българското и международното Интернет пространство;

2. Всички омбинирани услуги" се активират безплатно с изключение на свързване чрез пасивна оптична мрежа (PON). В този случай се заплаща еднократна такса съгласно услуга №9 от "Тарифа НЕТ";

3. При предплащане на услуга за 6 месеца се ползва отстъпка равна на една месечна такса;

4. При предплащане на услуга за 12 месеца се ползва отстъпка равна на две месечни такси;

5. При предоставяне на цифров приемник или CA Module абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв;

6. При предоставяне на кабелен или оптичен модем абонатът подписва “Приемо-предавателен протокол” и издава “Запис на заповед” в полза на “Видеосат 21 век”ООД за сумата 100лв.

ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ВСИЧКИ ТАРИФИ:

1. Тарифите влизат в сила от месеца следващ включването на услугите. За дните до края на текущия месец се начислява  изравнителна такса;

2. При сключване на договор за абонамент абонатът заплаща всички еднократни такси, които се дължат за съответната услуга, изравнителна такса за дните до края на месеца и предплаща таксата за следващия месец;

3. Месечните абонаментни такси за всички услуги обхващат период от един календарен месец и се заплащат авансово в срок до 20-то число на предходния месец. При забава на плащане се начислява неустойка в съгласно Общите условия;

4. Услугите могат да се заплащат в офисите на дружеството, по банков път, електронно чрез системата ePay или в брой в касите на EasyPay в цялата страна;

5. Активирането на всички услуги се извършва стандартно за три работни дни след сключване на договора за абонамент и при наличие на техническа възможност;

6. АБОНАТЪТ придобива правото на собственост върху предоставения му подарък веднага след изтичане на срока на Договора при условие, че е изпълнил всички свои задължения по Договора;

7. Защитена услуга, предоставена срещу допълнително заплащане (услуги №11, №12 и №13) от Тарифа за Допълнителни услуги”), се получава единствено при липса на задължение по действащ договор за абонамент;

8. Месечният абонамент за получаване на защитена услуга обхваща период от 30 последователни календарни дни и се заплаща от дата до дата в офисите на дружеството.

        

Всички посочени цени са с включен ДДС.                                                                                                                                     


Copyright © 2009, Видеосат 21 Век, Всички права запазени